01
01
В'їзний знак до смт. Макарів
02
02
Макарівська селищна рада
03
03
Будинок культури
04
04
Свято-Дмитріївська церква та пам'ятник Святителю Дмитрію Ростовскому

Макарівська селищна рада

Макарівська ДПІ ГУ ДПС у Київській області інформує

Офіційне оформлення найманих працівників

Головне управління ДПС у Київській області нагадує платникам податків, що статтею 24 Кодексу законів про працю (далі - КЗпП) встановлено, що працівник не може бути допущеним до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом або розпорядженням власника або уповноваженого органу та без подання до органу податкової служби Повідомлення про прийняття працівника на роботу.
Трудовий договір - угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства чи фізична особа - роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін (ст. 21 КЗпП)
Трудовий договір може бути безстроковим, що укладається на невизначений строк, та строковим, що укладається на визначений строк, встановлений за погодженням сторін або на час виконання певної роботи. Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.
Трудові відносини між громадянином, який наймається на роботу, та роботодавцем (юридичною або фізичною особою - підприємцем) оформлюються у письмовій формі.


При укладенні трудового договору з працівником може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути зазначена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу. У період випробування на працівників поширюється законодавство про працю, тобто обмеження трудових прав у тому числі на оплату праці, на соціальний захист тощо не допускається. Перебіг подій при оформленні працівника на роботу:
- Працівник подає документи щодо працевлаштування та пише заяву на прийняття.
- Укладається трудовий договір.
- Складається наказ (розпорядження) про прийняття на роботу працівника, який підписує керівник.
- Подається до податкового органу Повідомлення про прийняття працівника на роботу ( на паперовому носії, якщо трудові договори укладені не більше ніж з п’ятьма особами; на паперових носіях разом з копією в електронній формі; в електронному вигляді з використанням КЕП) .
- Оформлення трудової книжки та особової картки ф. № П-2.

Подання заяв для отримання облікової картки ФО- платника податків та про внесення змін до ДРФО через електронний кабінет

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що у приватній частині «Електронного кабінету» можна подати в електронному вигляді заяви за ф.№1ДР та ф.№5ДР. Заяви подаються через меню «ЕК для громадян»/«Облікова картка фізичної особи - платника податків. Форма 1ДР/Заява про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків. Форма 5ДР».
Заповнюючи заяви за ф.№1ДР та ф.№5ДР в електронному вигляді, платник податків самостійно обирає Центр обслуговування платників, де бажає отримати документ, що засвідчує реєстрацію у ДРФО.
Для приєднання до заяв сканованих копій документів, які посвідчують особу та інших документів, що підтверджують зміни облікових даних, платнику податків необхідно використати закладку «Додатки» та обрати «Документ довільної форми», який заповнюється наступним чином:
- поля «Назва документу», «Номер документу», «Дата документу» заповнюються згідно з даними документа, що посвідчує особу або документа, який підтверджує зміни облікових даних;
- у графі 2 «Найменування файлу документу» табличної частини за допомогою кнопки «Обзор» обирається відповідна сканована копія документа.
Кожен документ має буди збережено в окремому додатку (формат файлу може бути pdf/jpg із обмеженням розміру не більше 2МБ).
Збереження сканованого документа здійснюється натисканням кнопки «Зберегти».
Платник підписує сформовані заяви за ф. №1ДР або ф.№5ДР кваліфікованим електронним підписом чи печаткою та направляє протягом операційного дня до контролюючого органу.
Реєстраційний номер облікової картки платника податків надається протягом 3-ох робочих днів з дня звернення ФО до контролюючого органу за місцем проживання. Громадяни України, які не мають постійного місця проживання в Україні або тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, можуть звернутися за отриманням документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, до будь-якого податкового органу. У такому разі строк видачі документа може бути продовжено до 5-ти робочих днів.
Працівник податкового органу перед тим, як видати ФО реєстраційний номер облікової картки платника податків, зобов’язаний пересвідчитися, що в паспорті у формі книжечки відсутня відмітка про наявність у цієї особи права здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта або таку відмітку скасовано (анульовано) та у паспорті у формі картки відсутній запис про відмову від реєстраційного номера облікової картки платника податків. Якщо ФО має у своєму паспорті відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, документ, що засвідчує реєстрацію у ДРФО, вважається недійсним.
Нагадуємо, що вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС. Робота у приватній частині «Електронного кабінету» здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису чи печатки.

За яких умов громадяни мають право на податкову знижку щодо процентів за іпотечним житловим кредитом

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що фізичні особи мають право за наслідками звітного року отримати податкову знижку, - тобто, зменшити загальний річний оподатковуваний дохід, одержаний за наслідками звітного року у вигляді заробітної плати, на документально підтверджену суму (вартість) витрат у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року.
Право на податкову знижку надається виключно платникам податку - резидентам.
Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, встановлено п.166.3 ст.166 ПКУ.
Іпотечний житловий кредит - фінансовий кредит, який надається фізичній особі банківською чи іншою фінансовою установою відповідно до закону строком не менш як на п’ять повних календарних років для фінансування витрат, пов’язаних з придбанням квартири (кімнати) чи житлового будинку (його частини) або будівництвом житлового будинку (його частини), що надаються у власність позичальника, з прийняттям кредитором такого житла (землі, що знаходиться під таким житловим будинком, у тому числі присадибної ділянки) у заставу (п.п. 14.1.87 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).
Право на податкову знижку щодо сплачених за іпотечним кредитом процентів мають платники податку, в яких договори на отримання кредиту на придбання (будівництво) житла відповідають одночасно наступним умовам:
- у кредитному договорі має бути зазначено, що його видано на придбання (будівництво) житла, яке приймається кредитором у заставу;
- до кредитного договору в обов’язковому порядку має бути укладений договір іпотеки (застави) нерухомого майна, що придбавається чи будується, який є невід’ємним доповненням до такого кредитного договору;
- договір іпотеки (застави) обов’язково має бути нотаріально посвідченим;
- кредит має бути отриманий від банку;
- договір про іпотечний кредит укладено на термін не менше, ніж 5 років.

Право на пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що від сплати земельного податку звільняються такі категорії фізичних осіб:
- особи з інвалідністю першої і другої групи;
- фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
- пенсіонери (за віком);
- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
- фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (п.281.2 ст.281 ПКУ).
Таке звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:
-для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;
- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;
- для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;
- для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;
- для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.
На період дії єдиного податку ІУ-ї групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі звільняються від сплати податку за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платникам єдиного податку ІУ-ї групи.
Фізичні особи, які звільняються від сплати земельного податку та станом на 1 січня поточного року мають у власності кілька земельних ділянок одного виду використання, площа яких перевищує межі вищенаведених граничних норм, визначених у п.281.2 ст.281 ПКУ, повинні до 01 травня поточного року подати письмову заяву довільної форми до податкового органу за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельних ділянок для застосування пільги.
Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з базового податкового (звітного) періоду, в якому подано таку заяву, та діє до початку місяця, що настає за місяцем подання нової заяви про застосування пільги.
У разі подання ФО, яка станом на 01 січня поточного року має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, заяви про застосування пільги після 01 травня поточного року пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з наступного податкового (звітного) періоду.
Якщо право на пільгу у ФО, яка має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, виникає протягом календарного року та/або ФО визначена у п.281.1 ст.281 ПКУ набуває прав власності на земельну ділянку/земельні ділянки одного виду використання, така особа подає заяву про застосування пільги до податкового органу за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки протягом 30 календарних днів з дня набуття такого права на пільгу та/або права власності.
У разі недотримання фізичною особою цієї вимоги, пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з наступного податкового (звітного) періоду.

© 2014 Макарівська селищна рада. Всі права захищено.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free