Державні установи

Макарівська ДПІ ГУ ДПС у Київській області інформує

Для звірки щодо нарахування майнових податків скористайтеся сервісом «Листування з ДПС» Електронного кабінету або засобами поштового зв’язку

Головне управління ДПС у Київській області нагадує про наближення термінів надсилання (вручення) податковими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків з нарахованими сумами податкових зобов’язань з майнових податків: з плати за землю та з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Відповідно до норм Податкового кодексу України, платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до податкових органів для проведення звірки даних щодо:
- об'єктів оподаткування майновими податками (житлової та/або нежитлової нерухомості, земельних ділянок, що перебувають у власності платника податку);
- розміру площ об'єктів оподаткування;
- розміру ставок податку;
- права на користування пільгою зі сплати податку;
- нарахованої суми податку.
Важливо: Для звірки даних щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, платники мають звертатися до податкових органів за своєю податковою адресою, а для звірки щодо плати за землю необхідно звертатись з письмовою заявою до податкового органу за місцем знаходження земельної ділянки.
Нагадуємо, що електронні сервіси податкової служби надають можливість платникам податків виконувати всі необхідні функції без безпосереднього звернення до податкового органу, що особливо актуально в період карантинних обмежень, оскільки це не лише економить час платників податків а й убезпечує їх від загрози отримати небезпечну інфекцію.
Рекомендуємо платникам використовувати сервіс «Електронний кабінет платника», вхід до якого здійснюється за адресою:
http:// cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.
У приватній частині Електронного кабінету розміщено сервіс «Листування з ДПС», який надає можливість електронного листування користувача з органами ДПС (створення та направлення платником листів до органу ДПС у довільній формі).
Меню «Листування з ДПС» дає можливість подати до відповідного органу ДПС лист, заяву, звернення, скаргу, пропозицію, тощо, та пакет документів, необхідний для проведення звірки з податковим органом щодо нарахування майнових податків: плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Форма підготовки такої кореспонденції передбачає заповнення або вибір із запропонованих наступних реквізитів:
- регіон в якому знаходиться орган ДПС;
- орган ДПС, до якого відправляється лист;
- тип документа;
- тематика звернення;
- короткий зміст листа;
- сканований документ, який необхідно завантажити (файл повинен бути у форматі pdf із обмеженням розміру не більше 2 МБ).
Важливо: Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.
Протягом одного робочого дня після надсилання листа до органу ДПС автора електронного листа буде повідомлено про вхідний реєстраційний номер та дату реєстрації запиту в органі ДПС, до якого даний запит направлено. Інформацію щодо отримання та реєстрації листів в органі ДПС користувач може переглянути в вкладці «Вхідні» меню «Вхідні/вихідні документи» приватної частини Електронного кабінету, відправлені листи – у вкладці «Вихідні документи» меню «Вхідні/вихідні документи».
Відповідь на лист (запит тощо) надається контролюючим органом поштою або на електронну адресу, зазначену у зверненні у строки, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.
Платники податків, які з певних причин не мають змоги отримати КЕП та скористатися послугами приватної частини Електронного кабінету, заяву та пакет документів, необхідних для проведення звірки даних, можуть надіслати засобами поштового зв’язку.

Інформація про реквізити бюджетних рахунків

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що інформація про реквізити рахунків, відкритих в органах Державної казначейської служби України в розрізі адміністративно-територіальних одиниць України, оприлюднена на офіційному вебпорталі ДПС в рубриці Головна/Бюджетні рахунки (https://tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/) та рубриці Головна/Законодавство/Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/ediniy-vnesok-na-zagalnoobovyazkove-/).
Поряд з цим платники податків в меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини Електронного кабінету мають доступ до своїх особових рахунків зі сплати податків, зборів та інших платежів. При зверненні до зазначеного меню відображається зведена інформація станом на момент звернення, що містить інформацію по кожному виду платежу, зокрема, бюджетний рахунок на поточну дату.
Крім того, реквізити рахунків для сплати до бюджету податків, зборів, інших платежів розміщені на головній сторінці вебпорталу Державної казначейської служби України (https://www.treasury.gov.ua) в «Пошук реквізитів доходних рахунків».
Платники податків Київщини реквізити рахунків для сплати бюджетних платежів та єдиного соціального внеску можуть дізнатися на офіційному субсайті ГУ ДПС у Київській області за посиланням (https://kyivobl.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/) та в центрах обслуговування платників територіальних органів ГУ ДПС у Київській області.

Заяву про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП може надіслати через Електронний кабінет

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання подає до податкового органу за місцем податкової адреси заяву про застосування спрощеної системи оподаткування (далі - Заява).
Заява подається за вибором платника податків, зокрема, засобами електронного зв’язку в електронній формі.
До поданої Заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік.
Для обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для ІУ групи, зареєстровані в установленому порядку ФОП, відповідно до п.п. 298.8.5 п. 298.8 ст. 298 ПКУ подають Заяву до закінчення місяця, в якому відбулася їх державна реєстрація.
Форму Заяви та Розрахунку доходу за попереднiй календарний рiк, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування (далі - Розрахунок) затверджені наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2019 № 308.
Електронний кабінет забезпечує можливість реалізації платниками податків прав та обов’язків, визначених ПКУ, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими на підставі та на виконання ПКУ та інших законів.
Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.
Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.
Для надсилання Заяви ФОП у меню «Введення звітності» приватної частини Електронного кабінету обирається рік та місяць, в якому створюється Заява, та з переліку електронних форм обирається Заява за формою F0102003. За замовчуванням встановлюється орган ДПС за місцем основної реєстрації.
У формі Заяви необхідно заповнити відповідні поля електронного документу, підписати та надіслати, при цьому реєстраційні дані платника податків заповнюються автоматично.
У разі переходу ФОП на спрощену систему оподаткування (І-ІІІ група платників єдиного податку) додатково до Заяви подається Розрахунок. Для цього платник у вкладці «Додатки» обирає опцію «Додати» Розрахунок за формою F0102103 та заповнює обов’язкові поля.
Перша квитанція надсилається автору електронного документа протягом двох годин з часу його отримання контролюючим органом. Не пізніше наступного робочого дня з моменту формування першої квитанції формується друга квитанція, яка є підтвердженням про прийняття (реєстрацію) або повідомленням про неприйняття електронного документа.
За наявності другої квитанції про прийняття електронного документа датою та часом прийняття (реєстрації) електронного документа вважаються дата та час, зафіксовані у першій квитанції. Вкладка «Вхідні документи» меню «Вхідні/вихідні документи» надає доступ до квитанції № 2 щодо приймання та обробки Заяви, надісланої користувачу Електронного кабінету

Підтверджуючим документом застосування спрощеної системи оподаткування є витяг з Реєстру платників єдиного податку

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності платника єдиного податку І-ІУ групи (ФОП) та оподатковані єдиним податком згідно з нормами ПКУ.
Реєстрація суб’єктів господарювання платниками єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до Реєстру платників єдиного податку, який веде ДПС України.
У Реєстрі міститься інформація про осіб, зареєстрованих платниками єдиного податку, зокрема відомості про ФОП - платника єдиного податку:
- прізвище, ім’я, по батькові;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для ФО, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відповідну відмітку у паспорті);
-податкова адреса СГ;
- місце провадження господарської діяльності;
- ставка єдиного податку та група платника податку;
- дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;
- дата реєстрації; види господарської діяльності.
Зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно та безумовно у контролюючому органі за місцем податкової адреси отримати (у тому числі в електронному вигляді) витяг з Реєстру платників єдиного податку. Строк надання витягу для зареєстрованих платників єдиного податку не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту, а для СГ, які подали заяву щодо переходу на спрощену систему оподаткування, – двох робочих днів з дня надходження запиту. Витяг діє до внесення змін до Реєстру.
Форма запиту про отримання витягу та форма витягу затверджені наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2019 № 308.
Витяг вручається особисто платнику податків (його представнику) в контролюючому органі за його податковою адресою.
Отже, документом, що підтверджує факт перебування ФОП на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності та обрані ним види господарської діяльності, є витяг з реєстру платників єдиного податку, копія якого за необхідності надається юридичним особам та фізичним особам - підприємцям, з якими платник єдиного податку має господарські відносини.

© 2014 Макарівська селищна рада. Всі права захищено.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free